נגישות
menu      
אודות המרכז
אודות המרכז
תערוכות ופרויקטים
תערוכות ופרויקטים
חינוך וקהילה
חינוך וקהילה
ארכיונים
ארכיונים
אמן אורח
אמן אורח
הרשימות שלי
הרשימות שלי
חיפוש מתקדם
תחביר
חפש...

בעבודת הוידיאו "חיירונה" השתמשתי בקטע מתוך הטקסט האיטלקי שאותו חיבר פאוזוליני עבור הנאום שנושא הקנטאור חיירון (חצי אדם-חצי סוס) בפני יאסון בן השלוש-עשרה, בנו המאומץ וחניכו, בפתח הסרט "מדיאה". זהו נאום פסימי אודות יראה; איך בלעדיה, בלי החוש לקדושה אבודים החיים, העולם.

הפכתי עצמי לקנטאור חיירון (חיירונה) ונאמתי את המונולוג באיטלקית, שאיננה שפתי. הוידיאו בנוי מתצלומי סטיל ועסוק בפירוק של גלגול ההרפייה של סוס והרכבתו המדומה על דמות אדם, דמותי.

בסיפור זוועה על החרבתם הגמורה של החיים, של האהבה, של כל קדושה וערך, מדיאה היא הנסיכה-כוהנת הברברית אשר בתשוקתה הטרופה ליאסון הכובש ומחריב עמה ודתה, מוטטה את אביה, רצחה את אחיה, מסרה לו את קודש הקודשים של עמה, גיזת הזהב, ואת עצמה. כאשר יאסון בוגד בה היא נוקמת ברצח שני בניהם.

חיירון, שלא כמו שאר הקנטאורים הלוחמניים, הוא רודף שלום, מלומד שחי במערה ואינו משתתף במהומות שהן חוק יומם של בני מינו ומשפחתו. במסורת הופעתו הקבועה היא כדמות של מחנך דגול (היה גם מורם של תזיאוס, אכילס, הרקולס, טלמון, אסקלפיוס ועוד רבים, ואפילו היה המורה של דיוניסוס) אבל גם כמי שחרף כישרונותיו הרטוריים המופלגים נכשל בהנחלת ערכים, כפי שאומנם מבליט הסיפור המיתי על יאסון, תלמידו הטוב שנעשה פושע, או כך לפחות הוא מעוצב בעיון המודרני של פאוזוליני בדמותו.

יקר לי שהדמות בסיפור המצביע אל קדושת החיים היא חצי בהמה. לבדה האנטומיה החצויה של חיירון כבר היא מופת אתי, ולתחושתי כזו היא גם ההבנה כמעט של כל אמן שהעסיק עצמו בפיגורה הפדגוגית הזו, וחיירון אומנם מופיע קבע באמנויות לאורך מאות שנים.

 

נאום†הקנטאור†חיירון†מתוך†"מדיאה", פאוזוליני†1969
איטלקית, אנגלית, עברית


Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo!

All is sacred, all is sacred, all is sacred!

הכול†קדוש, הכול†קדוש, הכול†קדוש!
 

Non c’è niente di naturale nella natura ragazzo mio,

There is nothing natural in Nature, my lad,

אין†שום†דבר†טבעי†בטבע, נער†שלי,
 

tienitelo bene in mente.

Remember that!

תזכור†את†זה!

 

Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito

The day Nature seems natural to you, it means the end,

ביום†שבו†הטבע†יראה†לך†טבעי, זה†יהיה†הסוף,

 

e comincerà qualcos' altro,

And the beginning of something else.

וההתחלה†של†משהו†אחר.
 

addio cielo, addio mare.

Farewell sky, Farewell Sea

שלום†שמים, שלום†ים,

 

Che bel celo, vicino, felice.

A beautiful sky! What silence! How luminous!

איזה†שמים†נהדרים! קרובים, אושר!
 

Di, ti sembra che un pezzetto solo sia innaturale

Doesn’t it seem that a small piece of that sky is quite unnatural

נראה†לך†שקצת†מהשמים†האלה†אולי†לא†טבעיים
 

e che sia posseduto da un Dio?

And possessed by a god? Mmm?

ושייכים†לאיזה†אל, אה?
 

E così è il mare in questo giorno in cui tu hai tredici anni

And the sea is the same, on this your thirteenth birthday.

והים, גם†הים†הוא†כזה... היום, כשאתה†בן†שלוש- עשרה
 

e peschi con i piedi nell’acqua tiepida.

And you can fish barefoot in the warm water.

ויכול†לדוג†יחף†במים†החמים
 

Guardati alle spalle, che cosa vedi, eh?

Look behind you! What do you see? Eh?

ס'תכל†אחורה! אז†מה†אתה†רואה, נו?
 

Forse qualcosa di naturale?

Something natural perhaps?

נראה†לך†שמשהו†פה†הוא†טבעי?
 

No, è un’ apparizione quella che tu vedi alle tue spalle,

No, it's an apparition all that which you see behind you,

לא, זה†רק†כאילו, כל†מה†שאתה†רואה†פה†מאחור,
 

con le nuvole che si specchiano nell' acqua ferma e pesante delle tre del pomeriggio.

With the clouds reflected in the calm, still water, at three in the afternoon.

עם†העננים†שמשתקפים†במים†השקטים, הדוממים, עכשיו, בשלוש†אחר†הצהריים,

 

Guarda laggiù,

Look out there,

תסתכל†לשם,
 

quella striscia nera sul mare lucido e rosa come l’olio, eh?

At that black streak on the sea, lucid and pink as oil! Eh?

אל†הפס†השחור†על†הים, זוהר†בוורוד†כמו†שמן, אה?
 

quelle ombre di alberi e quei canneti,

Those shadows of trees, those reeds. Eh?

...צללי†העצים†האלה, קני†הסוף†האלה, אה?
 

in tuoi occhi guardano è nascosto un Dio,ogni punto in cui

Whosesoever your eye roams, a god is hidden.

לאן†שאתה†לא†מסתכל, שם†חבוי†אל.
 

e se per caso non c’ è ha lasciato li segni della sua presenza sacra:

And if by chance he be not there, the signs of his sacred presence are:

ואם†הוא†במקרה†נעדר, אז†תמיד†יהיו†שם†סימנים†של†נוכחותו†הקדושה:
 

o silenzio o odore di erba o fresco di acque dolci.

Silence or the smell of grass, Or the freshness of the cool water.

הדממה†או†ריח†עשב, או†הרעננות†של†מים†מתוקים.
 

Eh si, tutto è santo, ma la santità è insieme una maledizione.

Yes, everything is holy, but holiness is also a malediction.

אה†כן, הכול†קדוש, אבל†גם†הקדושה†היא†קללה,
 

Gli Dei che amano, nel tempo stesso odiano

The gods that love, at the same time hate.

האלים†שאוהבים, הם†גם†שונאים...

קרא עוד...
T
כתוב משהו בנושא זה?...
שליחה באמצעות Ctrl+Enter
פרסם
בטל
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית חולון(צפייה)
קטגוריה...
אודות המרכז
תערוכות ופרויקטים
חינוך וקהילה
ארכיונים
אמן אורח
הרשימות שלי
אמן אורח
הרשימות שלי

ארכיוני המרכז הוקמו בתמיכת קרן אוסטרובסקי וארטיס

ִחיירוָֹנה

בעבודת הוידיאו "חיירונה" השתמשתי בקטע מתוך הטקסט האיטלקי שאותו חיבר פאוזוליני עבור הנאום שנושא הקנטאור חיירון (חצי אדם-חצי סוס) בפני יאסון בן השלוש-עשרה, בנו המאומץ וחניכו, בפתח הסרט "מדיאה". זהו נאום פסימי אודות יראה; איך בלעדיה, בלי החוש לקדושה אבודים החיים, העולם.

הפכתי עצמי לקנטאור חיירון (חיירונה) ונאמתי את המונולוג באיטלקית, שאיננה שפתי. הוידיאו בנוי מתצלומי סטיל ועסוק בפירוק של גלגול ההרפייה של סוס והרכבתו המדומה על דמות אדם, דמותי.

בסיפור זוועה על החרבתם הגמורה של החיים, של האהבה, של כל קדושה וערך, מדיאה היא הנסיכה-כוהנת הברברית אשר בתשוקתה הטרופה ליאסון הכובש ומחריב עמה ודתה, מוטטה את אביה, רצחה את אחיה, מסרה לו את קודש הקודשים של עמה, גיזת הזהב, ואת עצמה. כאשר יאסון בוגד בה היא נוקמת ברצח שני בניהם.

חיירון, שלא כמו שאר הקנטאורים הלוחמניים, הוא רודף שלום, מלומד שחי במערה ואינו משתתף במהומות שהן חוק יומם של בני מינו ומשפחתו. במסורת הופעתו הקבועה היא כדמות של מחנך דגול (היה גם מורם של תזיאוס, אכילס, הרקולס, טלמון, אסקלפיוס ועוד רבים, ואפילו היה המורה של דיוניסוס) אבל גם כמי שחרף כישרונותיו הרטוריים המופלגים נכשל בהנחלת ערכים, כפי שאומנם מבליט הסיפור המיתי על יאסון, תלמידו הטוב שנעשה פושע, או כך לפחות הוא מעוצב בעיון המודרני של פאוזוליני בדמותו.

יקר לי שהדמות בסיפור המצביע אל קדושת החיים היא חצי בהמה. לבדה האנטומיה החצויה של חיירון כבר היא מופת אתי, ולתחושתי כזו היא גם ההבנה כמעט של כל אמן שהעסיק עצמו בפיגורה הפדגוגית הזו, וחיירון אומנם מופיע קבע באמנויות לאורך מאות שנים.

 

נאום†הקנטאור†חיירון†מתוך†"מדיאה", פאוזוליני†1969
איטלקית, אנגלית, עברית


Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo!

All is sacred, all is sacred, all is sacred!

הכול†קדוש, הכול†קדוש, הכול†קדוש!
 

Non c’è niente di naturale nella natura ragazzo mio,

There is nothing natural in Nature, my lad,

אין†שום†דבר†טבעי†בטבע, נער†שלי,
 

tienitelo bene in mente.

Remember that!

תזכור†את†זה!

 

Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito

The day Nature seems natural to you, it means the end,

ביום†שבו†הטבע†יראה†לך†טבעי, זה†יהיה†הסוף,

 

e comincerà qualcos' altro,

And the beginning of something else.

וההתחלה†של†משהו†אחר.
 

addio cielo, addio mare.

Farewell sky, Farewell Sea

שלום†שמים, שלום†ים,

 

Che bel celo, vicino, felice.

A beautiful sky! What silence! How luminous!

איזה†שמים†נהדרים! קרובים, אושר!
 

Di, ti sembra che un pezzetto solo sia innaturale

Doesn’t it seem that a small piece of that sky is quite unnatural

נראה†לך†שקצת†מהשמים†האלה†אולי†לא†טבעיים
 

e che sia posseduto da un Dio?

And possessed by a god? Mmm?

ושייכים†לאיזה†אל, אה?
 

E così è il mare in questo giorno in cui tu hai tredici anni

And the sea is the same, on this your thirteenth birthday.

והים, גם†הים†הוא†כזה... היום, כשאתה†בן†שלוש- עשרה
 

e peschi con i piedi nell’acqua tiepida.

And you can fish barefoot in the warm water.

ויכול†לדוג†יחף†במים†החמים
 

Guardati alle spalle, che cosa vedi, eh?

Look behind you! What do you see? Eh?

ס'תכל†אחורה! אז†מה†אתה†רואה, נו?
 

Forse qualcosa di naturale?

Something natural perhaps?

נראה†לך†שמשהו†פה†הוא†טבעי?
 

No, è un’ apparizione quella che tu vedi alle tue spalle,

No, it's an apparition all that which you see behind you,

לא, זה†רק†כאילו, כל†מה†שאתה†רואה†פה†מאחור,
 

con le nuvole che si specchiano nell' acqua ferma e pesante delle tre del pomeriggio.

With the clouds reflected in the calm, still water, at three in the afternoon.

עם†העננים†שמשתקפים†במים†השקטים, הדוממים, עכשיו, בשלוש†אחר†הצהריים,

 

Guarda laggiù,

Look out there,

תסתכל†לשם,
 

quella striscia nera sul mare lucido e rosa come l’olio, eh?

At that black streak on the sea, lucid and pink as oil! Eh?

אל†הפס†השחור†על†הים, זוהר†בוורוד†כמו†שמן, אה?
 

quelle ombre di alberi e quei canneti,

Those shadows of trees, those reeds. Eh?

...צללי†העצים†האלה, קני†הסוף†האלה, אה?
 

in tuoi occhi guardano è nascosto un Dio,ogni punto in cui

Whosesoever your eye roams, a god is hidden.

לאן†שאתה†לא†מסתכל, שם†חבוי†אל.
 

e se per caso non c’ è ha lasciato li segni della sua presenza sacra:

And if by chance he be not there, the signs of his sacred presence are:

ואם†הוא†במקרה†נעדר, אז†תמיד†יהיו†שם†סימנים†של†נוכחותו†הקדושה:
 

o silenzio o odore di erba o fresco di acque dolci.

Silence or the smell of grass, Or the freshness of the cool water.

הדממה†או†ריח†עשב, או†הרעננות†של†מים†מתוקים.
 

Eh si, tutto è santo, ma la santità è insieme una maledizione.

Yes, everything is holy, but holiness is also a malediction.

אה†כן, הכול†קדוש, אבל†גם†הקדושה†היא†קללה,
 

Gli Dei che amano, nel tempo stesso odiano

The gods that love, at the same time hate.

האלים†שאוהבים, הם†גם†שונאים...

ארכיוני המרכז הוקמו בתמיכת קרן אוסטרובסקי וארטיס

ארכיוני המרכז הוקמו בתמיכת קרן אוסטרובסקי וארטיס

חולון עכשיו
דוד עדיקא
יוסי ברגר
רמי מימון