סרטו של אברהם אילת Psychophysical Time” “ מורכב מדמויות אנושיות הרודפות זו את זו, משקפות זו את זו ונערמות זו על גבי זו שורות-שורות. הן יוצרות אנלוגיה לקבר מצרי שעל קירותיו מצוירים האירועים וההתרחשויות שבמהלך חייו של אדם. הסרט מבוסס על סדרת רישומי דיו שאילת יצר מאז שנת 2000 בהשראת ציורי קיר מצריים ואשוריים, וכן על דימויים שנטל מהעיתונות ומהתקשורת האלקטרונית. הרישומים דחוסים דמויות אדם הנושאות דגלים ומפזרות הפגנות, אסירים ומענים, פליטים נדכאים וחיילים הששים אלי קרב, עבדים, כאלה הטומנים ראשיהם בחול, כאלה ההולכים בתלם, נשמעים לצו העליון. הרישומים חולפים זה על פני זה בתנועה בלתי פוסקת, נערמים אלה על אלה, משתקפים אלה באלה ללא סיבה ותוצאה, ללא התפתחות או פתרון, ללא ביקורת ומחאה. כך במעברים אינסופיים עד שמדי פעם נחלצת דמות או קבוצת דמויות מתוך המערכת הכוחנית והדכאנית שנכפתה עליה. אך הכישלון טמון בתוך המערכת, והסדר שב במהרה על כנו, עד להיחלצות הבאה
אברהם אילת
מתוך
מציאות עקומה